logo

Lưu ý:

Dành cho người mới bắt đầu: Thực hiện mỗi động tác 20 lần/ hiệp. 2 hiệp cho mỗi động tác.

Dành cho người tập nâng cao: Thực hiện mỗi động tác 20 lần/ hiệp. 4 - 8 hiệp cho mỗi động tác.

Bài tập 1: Pull Through

Bước 1: Bắt đầu với tư thế đu xà, tay mở rộng, lòng bàn tay hướng ra ngoài.

Bước 2: Dùng lực tay, đẩy người lên cao.

Bước 3: Giữ nguyên tư thế tay, đẩy ngực và cổ về phía trước.

Bước 4: Giữ nguyên tư thế tay, đẩy ngực và cổ về phía sau. Thực hiện động tác 20 lần, kết thúc 1 hiệp. 

Bài tập 2: Wide Grip Pullup

Bước 1: Bắt đầu với tư thế đu xà, tay mở rộng, lòng bàn tay hướng ra ngoài.

Bước 2: Dùng lực tay, đẩy người lên cao. Thực hiện động tác 20 lần, kết thúc 1 hiệp. 

Bài tập 3: Close Grip Pullup

Bước 1: Bắt đầu với tư thế đu xà, tay mở rộng bằng vai, khủy tay hướng ra ngoài.

Bước 2: Dùng lực tay, đẩy người lên cao. Thực hiện động tác 20 lần, kết thúc 1 hiệp.

Bài tập 4: Lateral Slide Pullup

Bước 1: Bắt đầu với tư thế đu xà, tay mở rộng, lòng bàn tay hướng ra ngoài.  Dùng lực tay, đẩy người lên cao.

Bước 2: Giữ nguyên tư thế tay, đẩy vai và toàn thân về bên phải.

Bước 3: Giữ nguyên tư thế tay, đẩy vai và toàn thân về bên trái. Trở về bước 1. Thực hiện động tác 20 lần, kết thúc 1 hiệp.

Bài tập 5: Rivo Pullup 

Bước 1: Bắt đầu với tư thế đu xà, tay mở rộng, lòng bàn tay hướng ra ngoài.

Bước 2: Nhanh chóng thả tay và bám lại vào thanh xà. Dùng lực tay, đẩy người lên cao. Thực hiện động tác 20 lần, kết thúc 1 hiệp. 

Mia Trần

Chuyên gia: Aurelien Mayer - Trưởng bộ môn Striking UFC Gym Việt Nam

 

BÀI VIẾT HỮU ÍCH