logo

Bộ bài tập đơn giản cùng tạ tay - dumbbell:
Thực hiện mỗi động tác từ 30-60 giây, 4-5 hiệp tùy vào thể lực, rút ngắn thời gian nghỉ và tăng dần mức tạ bạn sẽ cảm nhận cơ thể MẠNH MẼ hơn mỗi ngày!

BÀI VIẾT HỮU ÍCH