logo

Thực hiện động tác 20 lần cho mỗi bên.

Bài tập 1: Front Knee

Bước 1: Khởi động với tư thế chân phải bước lên trước, trụ chắc. Hai tay giơ cao.

Bước 2: Trụ chắc chân trước, chân sau co, đá gối lên cao, ngã người ra sau.

Bài tập 2: Bộ 3 Jab - Cross và Hook

Bước 1: Chân trái bước lên trước, tay trái đấm thẳng ra trước, sau đó đến tay phải.

Bước 2: Đấm móc bằng tay trái

Bước 3: Chân trái trụ, co chân phải, nghiêng ra sau, đá thẳng chân ra phía trước. 

Bài tập 3: Đạp về trước

Bước 1: Chân trái bước lên phía trước, hai tay đưa ra trước bảo vệ mặt

Chân trái trụ chắc, đạp chân phải ra trước

Đá thẳng chân. 

Bài tập 4

Bước 1: Chân trái bước lên trước, tay trái đấm thẳng ra trước, sau đó đến tay phải.

Bước 2: Đấm móc bằng tay trái

Bước 3: Chân trái bước lên phía trước, hai tay đưa ra trước bảo vệ mặt

Chân trái trụ chắc, đạp chân phải ra trước

Đá thẳng chân. 

 

Video bài tập:

Thực hiện: Mia Trần

Chuyên gia: Aurelien Mayer - Trưởng bộ môn Striking UFC Gym Việt Nam

 

 

BÀI VIẾT HỮU ÍCH