logo

author-ben-ho

PT. Ben Ho

1. Nickname: Ben Ho ( TDU - Thao Dien UFC )

2. Vị trí: Fitness Manger

3. Kinh Nghiệm : Đã làm việc tại trung tam CFYC hơn 11 năm. Phụ trách Tập luyện và tư vấn chương trình cho khách hàng.

4. Bằng Cấp : -HLV quốc tế NASM. -HLV Thể hình Việt Nam -HLV Thể hình TP Hồ Chí Minh - ĐH Sư Phạm TDTT TP HCM - Sơ Cấp Cứu - Chứng chỉ: TRX

BÀI VIẾT HỮU ÍCH