logo

author-bo-dang

PT. Bo Dang

1. Nickname: Bo Dang ( PBH )

2. Vị trí: Fitness Manger

3. Kinh Nghiệm : Đã làm việc tại trung tam CFYC hơn 5 năm. Phụ trách Tập luyện và tư vấn chương trình cho khách hàng.

4. Bằng Cấp : -HLV quốc tế NASM. -HLV Thể hình Việt Nam -HLV Thể hình TP Hồ Chí Minh - Sơ Cấp Cứu

BÀI VIẾT HỮU ÍCH