logo

author-jimmy-nguyen

PT. Chen Tran

1. Nickname: CHEN TRAN ( PCO )

2. Vị trí: Fitness Manger

3. Kinh Nghiệm : -Đã làm việc tại trung tam CFYC hơn 12 năm. Phụ trách Tập luyện và tư vấn chương trình cho khách hàng.

4. Bằng Cấp : chung tri the hinh & fitness quoc gia -HLV quốc tế NASM. -HLV Thể Hình

BÀI VIẾT HỮU ÍCH