logo

author-jimmy-nguyen

PT. Jimmy Nguyễn

1. NICKNAME: JIMMY NGUYỄN

2. VỊ TRÍ : FM (FITNESS MANAGER)

3. KINH NGHIỆM: ĐÃ LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM CFYC HƠN 4 NĂM. PHỤ TRÁCH TẬP LUYỆN VÀ TƯ VẤN CHƯƠNG TRÌNH CHO KHÁCH HÀNG

4. BẰNG CẤP: HLV THỂ HÌNH DO TRUNG TÂM CALI CẤP, CHỨNG CHỈ SCCC, BẰNG NASM HLV QUỐC TẾ.

BÀI VIẾT HỮU ÍCH