logo

author-jimmy-nguyen

PT. Kevin Dang

1. Nickname: KEVIN DANG ( DNG )

2. Vị trí: Fitness Manger

3. Kinh Nghiệm : Đã làm việc tại trung tam CFYC hơn 5 năm. Phụ trách Tập luyện và tư vấn chương trình cho khách hàng.

4. Bằng Cấp : -HLV quốc tế NASM. -Sơ Cấp Cứu -HLV Thể hình

BÀI VIẾT HỮU ÍCH