logo

author-jimmy-nguyen

PT. Nani Nguyễn

1. Nickname: NANINGUYEN ( VTC )

2. Vị trí: Fitness Manger

3. Kinh Nghiệm : -Đã làm việc tại trung tam CFYC hơn 6 năm. Phụ trách Tập luyện và tư vấn chương trình cho khách hàng.

4. Bằng Cấp : -HLV quốc tế NASM. -HLV Thể Hình -HLV VÕ Thuật

BÀI VIẾT HỮU ÍCH