logo

author-jimmy-nguyen

PT. Jimmy Nguyễn

1. Nickname: ROY TRAN ( GMC )

2. Vị trí: Fitness Manger

3. Kinh Nghiệm : Đã làm việc tại trung tam CFYC hơn 5 năm. Phụ trách Tập luyện và tư vấn chương trình cho khách hàng.

4. Bằng Cấp : -HLV quốc tế NASM. -HLV Thể hình Việt Nam -HLV Thể hình liên đoàn TP Hồ Chí Minh

BÀI VIẾT HỮU ÍCH